woensdag 8 januari 2014

Karel van het Reve


Uitreiking Nobelprijzen 1971

Ten stadhuize werd in de Gouden Zaal gegeten. Achthonderd man. Iedereen kreeg een gedrukte naamlijst en een plattegrond van de 27 tafels.
     Het menu bestond uit gerookte zalm, rendierzadel (selle de renne farcie), savarin aux fausses-mures [bramen], besproeid met Krug brut réserve en Château Mayne-Viel 1959. De hoornblazers hadden zich op een balkonnetje halverwege het hoge plafond opgesteld, en zij bliezen heel wat af: om de koning met zijn gasten te laten binnenkomen, om ons op de gezondheid van de koning te laten drinken, en on de koning in de gelegenheid te stellen een dronk uit te brengen op de nagedachtenis van de uitvinder van het dynamiet. Ook werd Gij gammele [oude], gij vrije gezongen.