maandag 24 november 2014

De omgevallen boekenkastBakplaat invetten met kalfsniervet


Zie de eerste aflevering hier (alle links hier in een nieuw venster).


Kunst


Enkele uitspraken over kunst. Min of meer naar soort gerangschikt.

Garcia Lorca: "Kunst is niet wat de mensen denken dat het is; kunst is iets anders."
Nabokov: "Kunst is bedrieglijk, en de natuur is dat ook. Dus alles is bedrieglijk op deze gefrustreerde zoektocht."
Korteweg over Kellendonk: "[…] kunst moest met nadruk onecht zijn, opdat nooit vergeten zou worden dat we maar doen alsof."

Garcia Lorca: "Kunst is ondefinieerbaar want kunst is definitie in zichzelf."
Vroon: "[kunst] lijkt voort te komen uit hersendelen die elkaar niet begrijpen”.
Van Asperen: "Men kan nooit helemaal de waarheid spreken in de kunst."
Orwell: “[…] geen enkel bewijs of argument waarmee je kan aantonen dat Shakespeare of welke schrijver dan ook ´goed´ is.”

Reve schrijft "Kunst is een gestyleerd menselijk handelen, of een produkt daarvan, waarvan een ontroerende werking uitgaat." Daardoor aangespoord bedacht ik "De essentie van kunst is dat de emotie die ze opwekt onbegrijpelijk is." De Heilige Augustinus zet daar min of meer een vraagteken bij, maar zijn argumenten zijn gebaseerd op dezelfde fout als de argumenten van Betsky-Zweig; zij hebben het niet over kunst maar over een kunstwerk.

Gombrich: “Er zijn veel dingen die wij níet over kunst kunnen zeggen.”
Poll: "De voornaamste regel van de kunst, en dus ook van de literatuur, is dat wij niet weten hoe het moet."
Van Eldik: "Kunst is kunst als er redelijkerwijs niet meer over gesproken kan worden."
Gehner, geestelijk gehandicapt kunstschilder, zegt min of meer "Voor mij moet een schilderij voor zich zelf spreken. Er moet niet iets inzitten dat ´uitgelegd´ moet worden."
Van Berkom, ook geestelijk gehandicapt: "Het is een schilderij, iedereen moet maar zelf bedenken wat hij er van vindt."

(Mulisch over de essentie van muziek: "De vorm is de inhoud." Als dat zo zou zijn, dan is het geluid van een brakend persoon ook muziek.)
Volgende aflevering zie hier (alle links hier in een nieuw venster).