zondag 12 augustus 2012

Privacy


Ik blijk een privacy statement te moeten toevoegen.

* Middels dit blog wordt geen enkele informatie aangaande onze bezoekers verzameld, met uitzondering van wat genoemd wordt in de volgende regel. De statistiek van de host van dit blog en ook Google Analytics verzamelt gegevens zoals de streek vanwaar u op internet surft, de tijd waarop u dat doet, welke browser u gebruikt, welke taal u daarin gebruikt, hoe u hier terecht kwam (zoekmachine, een link of direct het adres ingetypt) en dergelijke. Uw IP adres wordt niet opgeslagen.

* Voor wat de host van dit blog betreft, en ook voor wat de adverteerders betreft: u dient zich zelf op de hoogte te stellen van hun beleid aangaande cookies en webbeacons, mocht u daar wakker van liggen.

* Als u op internet zoekt op de naam van uw browser + cookies, dan vindt u informatie aangaande hoe u cookies met de door u gebruikte browser kunt beheren.

* Indien u ons mailt, dan behouden wij ons het recht voor om de tekst hier te publiceren, welke publicatie altijd geanonimiseerd zal zijn.