woensdag 11 april 2018

Mangiare!
Geachte geadresseerde,

Gebleken is dat u onder verschillende pseudoniemen (al dan niet verzonnen) “recepten” toestuurt aan het radioprogramma Mangiare van NTR. Hiervoor gebruikt u verschillende e-mailadressen, zoals mvanthiel@gmail.com, rodeboekje@hotmail.com, manonwinschoten34@hotmail.com, bertmeeter@gmail.com en verschillende namen zoals Maarten van Thiel, Bert Meeter, Manon Winschoten, Tim Kleiweg en (zeer recent) Manon Troppo.

De door u toegezonden recepten voorziet u van een, al dan niet, verzonnen verhaal. NTR heeft een aantal maal aandacht besteed aan uw toezendingen, volledig te goeder trouw zijnde. Op uw blog maakt u melding van de betreffende uitzendingen en insinueert u dat uw inzendingen een grap zijn en zijn verzonnen. Hiermee steekt u de draak met NTR en haar medewerkers en maakt u misbruik van de goede trouw van NTR. Voorts bestookt u NTR met zeer kwetsende, bedreigende en beledigende e-mails. U handelt hiermee niet alleen strafrechtelijk verwijtbaar, maar eveneens onrechtmatig tegenover NTR.
Uw handelwijze constitueert enerzijds identiteitsfraude door uw gebruik van verschillende schuilnamen en e-mailadressen. Anderzijds maakt u zich tegenover NTR schuldig aan bedreiging, belediging en laster. Dit zijn meerdere strafbare feiten waarop een gevangenisstraf en geldboetes staan. Voorts handelt u aantoonbaar onrechtmatig tegenover NTR door recepten/verhalen te verspreiden die louter zijn bedoeld voor uw eigen vermaak, althans ten behoeve van uw blog en niet stroken met het karakter van de radioshow. Daarenboven geldt dat door uw inzendingen recepten worden verspreid samen met verhalen die niet stroken met de waarheid. Dat getuigt van strafrechtelijke uitlokking van NTR.

Het geduld van NTR is op. NTR verzoekt u hierbij geen contact meer op te nemen en geen onjuiste berichten te verspreiden. Niet op uw blog, niet per e-mail en niet elders op het internet. De bewijzen van onderliggende kwestie worden (digitaal) bewaard. Mocht u uw handelingen voortzetten, dan zal aangifte tegen u worden gedaan. Alsdan zal Google tevens worden gewezen op de wijze waarop u Gmail misbruikt.
NTR gaat ervan uit dat u het niet zo ver zult laten komen en onderliggende kwestie vanaf nu laat rusten. Mocht u een andere mening zijn toegedaan, dan hoor ik dat graag per ommegaande waarna rechtsmaatregelen zullen volgen.

Hoogachtend,
Annemiek Kortlang
Eindredacteur Mangiare
Cc. Afdeling Juridische Zaken NTR
"bedreigende emails"
Over leugens gesproken...

"zeer kwetsende emails" 
Sinds wanneer is dikke mossel "zeer kwetsend"?

"laster"
O ja? Wat dan?

En natuurlijk onvermeld laten dat ik na elke inzending Mangiare attent heb gemaakt op de nep
Maar ja, voordat die Mossel wat doorheeft...

"verzonnen pseudoniemen" hahahahaha! De witte sneeuw van mevrouw Kortzang

"recepten verspreiden voor eigen vermaak"
Ze moeten Godverdomme blij zijn dat ze wat fatsoenlijks binnenkrijgen...

"niet stroken met het karakter van de radioshow"
Waarom zenden ze ze dan tot drie keer toe uit??


Wiki: Binnen zijn taken wil de NTR een breed en divers programma-aanbod realiseren, met oog voor kwetsbare thema's, genres en doelgroepen die anders onderbelicht blijven. Die onbelichte doelgroepen zijn in dit geval ongetwijfeld de culinaire mongolen...

Ik antwoordde
Geachte mevrouw Kortzang
U beschuldigt mij van dreiging. Daarmee reduceert u elke vorm van mogelijke actie uwerzijds tot nog grotere flauwekul dan het al is.
Veel succes met uw aangiften. Doe dat vooral, als u zich nóg belachelijker wil maken dan u al bent.
M van Thiel
Bordeaux


Nooit meer iets van die frigide trut gehoord...