maandag 4 februari 2013

Pizza en antisemitisme


Marieke;

Die pizza heeft een bodem die uit twee lagen bestaat, een kruimelende en daarboven een die opaak is. Dat an sich, twee lagen, betekent al dat die bodem nooit slechts 2 à 3 millimeter dik kan zijn.
Daarnaast is een zowel kruimelende als ook slechts 2 à 3 millimeter dik zijnde bodem een onmogelijkheid, want die zou je kapot trekken.
En tot slot, wat dit betreft, is een bodem van een originele Italiaanse pizza nooit kruimelig.

Wat Wilhelmina en Bernhard betreft het volgende.

"Door historici is vele malen de antisemitische(*) houding van Wilhelmina aangetoond" schrijf je.
Dat is pertinent onwaar, en daarnaast geponeerd op een suggestief toontje.

Het "(*)" betreft die hakenkruisvlag op de Piet Hein.
Enkele punten dienaangaande. Afgezien van dat het schip geen "huwlijkscadeau van de Nederlandse bevolking" was (als je dergelijke -suggestieve!- onwaarheden verkondigt, dan heb je afgedaan als serieuze journalist), en het feit dat hier geen sprake is van "de Oranjes" (ook weer suggestief), is er op geen enkel moment die vlag én Juliana of Bernhard of een ander herkenbaar persoon samen in beeld te zien. Verdacht, en iets wat je als serieus journalist op z'n minst had moeten melden, al is het ten overvloede.

Op de video zijn lege davitsen te zien (zoek op davits), en die zijn natuurlijk nooit of te nimmer leeg als de "Oranjes" "loltrappend rondvaarden". Zie hier, en daar varen ze niet eens. En die vlag in top dat is geen Nederlandse vlag.

"Dat Bernhard een crimineel was, is een gegeven."
Daar is dat suggestieve toontje weer. Dat ís helemaal geen "gegeven".

"aangetoond" en "gegeven" schrijf je. Dat zijn woorden waarover je struikelt als je politieke dieventaal hoort.
En "Rijksversluieringsdienst" is enkel flauw.

"Maar gelukkig mogen we van mening verschillen" schrijf je. Van mening inderdaad; niet van feiten.

"Ja Maarten, wie kaatst kan de bal verwachten...". Een gefundeerde bal wel ja. 

Daarnaast is dit het einde van deze (niet: pizza) discussie, een discussie die hier niet thuis hoort. 

Maarten