zondag 3 februari 2013

MAO EET EEN PIZZA

.

NB
Zie het bericht hierboven!
 

Lieve Maarten,
Pizza
"Maar die pizza is dan wel een heel stuk dunner dan die van jou.." , zegt Maarten
De onderstaande foto is erg uitvergroot. Het rood is een doorbakken dunne schijf tomaat. De dikte van de bodem is ongeveer 2-3 mm; ik schreef al : De bodem zal zeer dun zijn, en mag geen ‘broodlaag’ vormen”.
Marieke


Mao
Ja Maarten, wie kaatst kan de bal verwachten....
De 60 of 70 miljoenen chinezen vormen geen enkel excuses om de inmiddels meer dan een halve eeuw werkelijkheid van Bernhard en de Oranjes, in een land dat democratisch heet te zijn, te verdoezelen. Door historici is vele malen de antisemitische(*) houding van Wilhelmina aangetoond.
Dat Bernhard een crimineel was, is een gegeven. Dat zijn rol o.a. in de Kristallnacht tot 2050 onder embargo valt, een schande. En dat anno 2012 nog steeds geen echt onderzoek gedaan is naar a) het feit dat Nederland het meest bereidwillig zijn Joden uitleverde, en b) oorlogsmisdaden tijdens de politionele acties in Indonesië nooit gestraft werden mede dankzij oudstrijdersbeschermheer Bernhard, eveneens een schande. De rol van de Rijksversluieringsdienst noopt zondermeer tot kamervragen.

In de periode ‘65-‘75 bestond er onder studenten een sterke stroming om een ‘rechtvaardiger en socialer’ maatschappij. Dat die voor een deel romantisch van aard en utopisch was, is ook een gegeven. Dat die stroming voor de overgrote meerderheid de 80er jaren niet haalde, een feit.
Net zoals het nu een gegeven is dat Nederland ontzettend afhankelijk is van Chinese consumptieartikelen, die in heel veel gevallen vervaardigd worden onder mensonwaardige omstandigheden, maar waar niemand op dit moment over valt. Dus het aantal dat onder de rode vaan in China voortijdig sneuvelt loopt nog steeds verder op.... 

Maar Maarten, de wijze waarop Oranje zich de status van halfgoden laat aanleunen en ‘bij de gratie Gods’ crimineel gedrag onder een nationalistische mantel der liefde mag verbergen, is abject.
Maar gelukkig mogen we van mening verschillen.
Edmond 

(*)klik op het driehoekje links onder en zie hoe kort voor het uitbreken van de WO-II de Oranjes op de Piet Hein, het huwelijkscadeau van de Nederlandse bevolking, lol trappend rondvaarden met de nazivlag in top…. (met dank aan de VARA)