zaterdag 5 januari 2013

ZOET & BRAK WATER & BOMEN

.
Langs de boorden van de Schelde treft ge allerlei schelpdieren die eetbaar zijn. Mossels, kreukels op stenen en palen, oesters, en in het zand verborgen ‘zjéékers’ (schelpjes die een straaltje water spuiten als ge ze beroert).

Het probleem is niet zo zeer dat ze minder eetbaar zijn door ‘zoet water’, maar door het feit dat naast de hoeveelheid zware metalen, er ook colli-bacteriën in het water kunnen  zitten. Vooral het water dat de Belgen, mijn geliefde Vlamingen, lozen in de Schelde is verre van zuiver. Nog regelmatig wordt ongezuiverd rioolwater geloosd.

Ieder die aan de zee woont weet dat ge in de monding van een rivier of een uitwateringskanaal beter niet uw schelpdieren haalt. Maar juist de Oosterschelde is een unieke biotoop voor schelpdieren, omdat het zoute/zilte water zuiver is, zoals ge bijna nergens in Europa in delta aantreft. Zeeuws-Vlamingen worden dan ook aangeraden om minimaal de vruchten van de zee/Schelde te consumeren. Of dat gaat veranderen als we onder druk van de vogeltjeshysterici de dijken van onze polders doorsteken (Hedwige) moeten we maar afwachten..

In de tussentijd trek ik maar het boetekleed aan en nestel mij, zoals bevolen, in een boom...

Vlaamse deernen door Hollanders de boom in gestuurd