donderdag 5 september 2013

Jean-Paul Franssens (2)Tijdens het afstoffen van boeken kom ik een catalogus (schilderijen-tentoonstelling) van Jean Paul Franssens tegen met voorin een dankwoord voor de ontvangst alhier op 29-9-1996. Ik ging op internet nog even “googelen” naar Franssens en kom een heel goed filmpje van hem tegen. Kijk maar hier.

Er staat in die catalogis ook een  beschouwing van die schilderijen door Bert Schierbeek.
Jean-Paul Franssens is een fors gebouwde man en bij tijd en wijle ook een groot man. Royaal, amicaal, een heer, een aristocraat. Hij verloochent zijn Groningse afkomst nooit, noch in woord, noch in daad.
Naïeve schilderijen waarop alles vliegt en uiteenspat. Het is geen geringe verdienste van Jean-Paul dat hij zijn wildste fantasieën beheerst en op zijn manier op het doek kan brengen. De titels van zijn schilderijen verraden de dichter in hem, zijn liefde voor vrouwen, voor zijn vrienden, voor het hele wereldje dat hij als een dikke, beschermende vacht om zich heen draagt, waarin menig mens kan wonen. Zoals hij zelf eens zei: “Ja, het is het verlangen naar een wereld die er niet is”. Maar nietemin:  zo werelds is de mens Franssens. Hij schildert zijn droom die eigenlijk de droom van ons allen is.

Bert Schierbeek.

Zie over dat boek wat uitkomt hier. Daar vond ik dat filmpje.

Als opdracht in de catalogus die ik van hem kreeg, behorende trouwens bij een expositie in het Museum ’t Coopmanshûs, Franeker: Voor Louise en Hans Bogerd voor hun hartelijkheid op zondag 29 lX 96 in Eindhoven van Jean Paul Franssens.

Dag, Loek