zaterdag 23 augustus 2014

De Volkskeuken (3)
Kleine correctie en aanvulling

Ik had niet helemaal goed geteld.


(Link naar de eerste aflevering hier.
Van daar kan je naar de volgende etc.)


Dat verkeerd tellen kwam ook doordat in de krant staat dat de schrijvers beurtelings een bijdrage leveren.
Jawel, maar ook nee. Want Hiu en Schippers heb ik elk op de helft van het aantal publucaties van de rest.

Ik heb nu de totalen van wel opmerkingen, geen opmerkingen, totaal aantal publicaties, percentage geen opmerkingen.

En het totaal klopte niet, maar nogmaals: in percentages bekeken maakt het weinig uit.
Na de naam zie je achtereenvolgens het aantal publicaties waarop ik commentaar heb (daar kom ik later eens op terug!), het aantal waarop geen commentaar, het totaal en het percentage geen commentaar (op het persoonlijk totaal natuurlijk).


Hiu
27
 4
31
13
Van den Hoed
48
13
61
21
Huibers
47
16
63
25
Kleyn
53
14
67
21
Olthuis
48
18
65
28
Schipper
19
13
32
41

De middenmoot van veelschrijvers heb ik afgebakend. Die blijven mooi bij elkaar.
Van den Hoed en Kleyn de besten daarin, Huibers en Olthuis de minsten.

Daarnaast doet Hiu (zoals ik ook al schreef) het het slechtst en Schipper, dat is nieuw, het best.
Volgende aflevering hier.