dinsdag 12 september 2017

Coöperatie Laatste Wil


De uitzending van Nieuwsuur op vrijdag 1 september heeft heel wat losgemaakt in de samenleving. Het was goed nieuws voor onze leden dat we nu een legaal middel hebben gevonden waarmee in eigen regie en op een humane en veilige manier een waardige dood kan worden gerealiseerd.
Er kwam een stortvloed aan reacties op ons af: duizenden nieuwe leden, zo’n 2.000 mails en 750 telefoontjes.  We hebben dat met onze club van vrijwilligers goed kunnen verwerken. Het ledenaantal staat nu op ruim 10.300 + 350 leden in het buitenland. En we zijn er nog niet ..

Welkom
Op deze plaats dan ook een speciaal welkom aan de nieuwe leden. We zien dit als een signaal dat het thema van de eigen regie en het laatstewilmiddel in de samenleving intensief speelt. We danken voor de vele reacties. In de meeste gevallen willen de mensen het middel in huis hebben omdat het hen rust en nieuwe levensenergie geeft dat men erover kan beschikken als de tijd gekomen is.  
Ook danken we de mensen die al wat langer lid zijn voor hun uithoudingsvermogen en steun om zover te komen. Onder onze leden weten we ons vergezeld van veel kennis op vele terreinen (middelen, wet- en regelgeving, recht, logistiek, e.d.) en die hebben we goed kunnen benutten.

Veiligheid
Hoewel het in de media vooral over het middel lijkt te gaan, staan wij als coöperatie zeker stil bij de veiligheid voor de persoon, de omgeving en de samenleving. Zo willen we de zekerheid dat men het alleen voor zichzelf wil verwerven en bewaren in een kleine kluis met een biometrisch slot. Men kent de werking en bijwerkingen van het middel en is op de hoogte van alternatieven. Er wordt een kleurstof aan het middel toegevoegd, zodat het herkend kan worden. Bij niet gebruiken wordt het geretourneerd en vernietigd. En men is minimaal een half jaar lid van de CLW.

Vervolg
De Coöperatie Laatste Wil gaat de leden informeren en zal het middel niet zelf verstrekken. Binnenkort gaan we met een groep leden die door ons willekeurig wordt geselecteerd een try-out organiseren om met hen samen te verkennen wat de beste wegen zijn om het middel gezamenlijk te verwerven.  Autonome route betekent voor ons ook dat de leden hun eigen verantwoordelijkheid nemen bij de verwerving van het middel.
Ondertussen gaan we wederom in gesprek met de ministeries van V&W en V&J om in gezamenlijkheid te bezien hoe onze wensen kunnen worden vormgegeven en hoe het maatschappelijk draagvlak vertaald kan worden in een veilige aanpak. Daarvoor hebben we al eerder het idee van een proeftuin voor onze leden geopperd en dat staat nog steeds.

Tenslotte
We weten dat er velen zijn die erg ongeduldig zijn en ons vragen stellen over het middel, de veiligheid en veel andere zaken. We kunnen geen ijzer met handen breken en hopen dat iedereen beseft dat het vrijwilligerswerk is en dat iedereen aan bod komt. Maar dat gaat even duren.
Wij zien dat in de media allerlei toespelingen worden gedaan wat het laatstewilmiddel kan zijn en of het al dan niet tot een humane dood leidt. Wij hebben besloten onze focus zoveel mogelijk te richten op de leden en zullen reacties in de media zoveel mogelijk mijden.
We danken iedereen voor het begrip en gaan vol vertrouwen de volgende fase in.

Jos van Wijk, Petra de Jong en Patricia Koster