dinsdag 2 juni 2015

Maggi


Eenvoudige recepten

Het zou bijna onmogelijk zijn melding te maken van de verduurzaamde bouillonsoorten, die tegenwoordig in den handel worden gebracht en waarvan het aantal jaarlijks toeneemt. Trouwens, de gebruiksaanwijzingen, die bij de verschillende preparaten gedrukt worden, vormen een leidraad voor wie deze vleesch-extracten verkiest boven gewonen bouillon.
Wij laten hier slechts een aanwijzing volgen voor het gebruik van eenige soorten, die algemeen bekend en betrouwbaar zijn, nl. maggi's, Oxo en Liebig's vleesch-extract.
Bovenaan stellen wij Maggi's vleesch-extract, dat in den vorm van "Maggi-bouillonblokjes" verkrijgbaar is en dat uitmunt door zuiveren smaak, lagen prijs en gemakkelijke behandeling. De smaak en ook de kleur komen zoo goed als geheel met die van versch getrokken bouillon overeen, terwijl daarentegen de andere vleesch-extracten (vooral Liebig's) zich steeds door een eigenaardigen bijsmaak kenmerken.
Men verwarre Maggi's bouillon-producten niet met het door dezelfde firma in den handel gebrachte "Maggi's Aroma", een product van geheel plantaardigen oorsprong, en dat dus behalve voor het kruiden van allerlei vleeschgerechten ook een zeer geschikt hulpmiddel vormt bij het bereiden van magere of vegetarische soepen en sauzen, het geuriger maken van den een of den anderen stamppot en vooral ook het verhoogen van den smaak der bussen- en fleschengroenten (zie onder "geconserveerde groenten").