zaterdag 29 november 2008

PJ


Ha PJ;
Ik vergat nog te melden dat ik geen idee heb of Place du Tretre van Ch. d T komt.
Dank voor de foto's van de hangende huizen van Cuenca en de hangende tuinen (van dat witte dorpje?)Ah, is dat een spreeuw, een étourneau. Dank. Zou er een paar krijgen maar heb nog niks gezien.
Je moet ze niet plukken maar stropen, net als kwartels (vroeger kocht ik ze ergens in Brabant, en dan vroeg die type "Gepluukt of gestruupt?") en je moet ze als civet klaarmaken.

Van wie is dat gedicht wat je me stuurde?

Bericht aan de reizigers
Bestijg de trein nooit zonder uw valies met dromen,
dan vindt ge in elke stad behoorlijk onderkomen.
Zit rustig en geduldig naast het open raam:
gij zijt een reiziger en niemand kent uw naam.
Zoek in 't verleden weer uw frisse kinderogen,
kijk nonchalant en scherp, droomrig en opgetogen.
Al wat ge groeien ziet op 't zwarte voorjaarsland,
wees overtuigd: het werd alleen voor u geplant.
Laat handelsreizigers over de filmcensuur
hun woordje zeggen: God glimlacht en kiest zijn uur.
Groet minzaam de stationschefs achter hun groen hekken,
want zonder hun signaal zou nooit één trein vertrekken.
En als de trein niet voort wil, zeer ten detrimente
van uwe lust en hoop en zuurbetaalde centen,
blijf kalm en open uw valies; put uit zijn voorraad
en ge ondervindt dat nooit een enkel uur te loor gaat
En arriveert de trein in een vreemdsoortig oord,
waarvan ge in uw bestaan de naam nooit hebt gehoord,
dan is het doel bereikt, dan leert gij eerst wat reizen
betekent voor de dolaards en de ware wijzen...
Wees vooral niet verbaasd dat, langs gewone bomen,
een doodgewone trein u voert naar 't hart van Rome.

In 1931 afzonderlijk verschenen als rijmprent
In 1934 gebundeld in Geheimschrift
In 1964 in Verzamelde gedichten 1903-1964 Uitg. v. Oorschot

En dat gedicht van Saul van Messel, dat zette ik er al een keer in (search op zijn naam). Vreemd, dat zulde zelfde betekent; mijn vertaling kreeg ik van Jur Engels, Culturele Raad Leek, en die weet toch heel wat van Groninger poëzie...