vrijdag 6 oktober 2017

Gekookt


Maar ja, de boel ligt plat...
Geen afbeeldingen te uploaden...


O ja!

Ik herinnerde me in ene dat ik ooit in NRC een woord gemunt heb, Woestijnjurk

27 november 2004

Deelnemers aan het web-congres, het online discussie- platform, bogen zich over de stelling: iemand mag op religieuze gronden weigeren vrouwen de hand te schudden. Exact 50 procent was het daarmee eens.

Maarten van Thiel: ,,Als iemand hier gekleed in een woestijnjurk een minister wil ontvangen en een religie aanhangt die het hem verbiedt die vrouw een hand te geven, dan mag dat in Nederland. Dat het dwaas, onaangepast en respectloos is, dat is een ander verhaal.''

Zo

En ik vroeg me dus af of de term was overgenomen

Ja!
En niet door de minste!
Komrij!
"Morgen heten we allemaal Ali" (2010)
De regering, ahum, eist integratie en inburgering, en vervolgens steunt ze ruimhartig bijzondere scholen en bijzondere omroepen. Woestijnjurk blijft woestijnjurk.Doehoei!