vrijdag 8 augustus 2008

Het breken van het brood


Het breken van het brood (dit is een reactie op wat hierná volgt; vreemd, maar dat kan, als je het heft in handen hebt), het breken van het brood nu is inderdaad heel speciaal, heel indrukwekkend.
Wij kennen dat niet zo, omdat we geen brood hebben dat gebroken moet of kan worden. Wel gesneden en dan uitgedeeld, maar dat doet meestal de vrouw. Breken doet de man. En dat dan meest in culturen met "plat brood"; roti, chapati, naan en zo.
Daar staat tegenover dat de tortilla door de vrouw wordt uitgedeeld, maar dat heeft misschien te maken met het feit dat de tortilla gevuld wordt aangeleverd, terwijl naan en zo náást de gerechten worden geserveerd, als soort opschep voor het eten.NaanRoti (wat trouwens brood betekent!)Chapati (van welk woord trouwens ciabatta is afgeleid, Spaans chapata)Tortilla

Maar goed, Marieke nu.

Ik ben atheïste. Wat heeft dat met eten te maken? Veel. Ik was op de Moderne Humanoria (Wetenschappelijk) te Knokke op het St. Jozef Instituut bij de nonnetjes. Ge kunt dat vergelijken met uw Hollandse HBS-B. Ik heb er mijn plechtige communie gedaan. Op de foto wordt ik door Monseigneur De Smedt, toenmalig bisschop van Brugge, het Heilig Vormsel toegediend.Het gelijkt wel een schilderij van Breughel. De man op de voorgrond, ik ken hem niet, die bijna geëxalteerd toeziet. Ik, de maagdelijkheid zelve, en De Smedt die een kruiske op mijn voorhoofd toebrengt. Ik, als jonge, zuivere christin.
En wat ik geleerd heb en waar het om gaat is het volgende: Er is geen hoger goed, dan met uw Naaste samen het brood te breken. Kookt voor elkander, en hebt elkaar lief. Eten doet ge samen met hen die ge lief hebt. En als ge hen niet lief hebt, breek dan toch het brood met hen.
Marieke


Ja, die man op de voorgrong, die wordt blijkbaar ondersteund. Hij bars haast in tranen uit, en dat jochie erboven voelt met hem mee.
Maar nu die dame daarboven. Die vertrouwt het niet. Maar wat of wie, dat weet ik niet. Al heb ik zo mijn ideeën...

Er is iets anders, wat lijkt op het breken van het brood..
In allerlei landen eet je met je hand (de rechter; de linker dient voor iets anders) en op tafel staat een grote kom water om je hand te spoelen. En nu komt het: als iedereen is uitgegeten dan doe je allemaal tegelijk je hand in die kom. Dat geeft een saamhorigheidsgevoel.

Trouwens, als ik had geweten, Madame, dat ge atheïste waart, dan had ik u hier niet binnen gelaten. Enfin, het is dat ge goed kunt koken...