dinsdag 10 mei 2016

Kees Stip
Op een hond

Een hond wiens naam was J. van Viegen
zag vijf gevulde schotels vliegen.
De eerste schotel was gevuld
met zwezerik en zure zult.
De daaropvolgende bevatte
een portie Belgische patatten.

De derde schotel vloog voorbij
vol versgebakken balkenbrij.
De vierde schotel, de dichtbijste
was ook met brij, maar ditmaal rijste-.
En wat nu zoudt gij denken dat
er in de vijfde schotel zat?

Ach mensen, laat u niet bedriegen.
Een hond heet immers nooit Van Viegen.Dank P!


En verder heb ik vanavond nergens tijd voor
Seitan maken is erg tijdrovend...


O, trouwens Connie Walmen is vanmorgen meteen een nieuw corset gaan bestellen. Nu kan het eraf. En een nieuw kunstgebit tegen het lispelen (niet dat dat helpt, dat lispelen komt door de sherry). En trouwens ze was net een relatie met Cruyff begonnen. Net te laat verdomd... Connie Feren, jij zegt het!